A. BOSTRÖM

MS 2308
MS Short Title A. BOSTRÖM
Text A. BOSTRÖM: LÄROBOK FÖR MINDRE PRACTISERADE SJÖMÄN UTI ALLA TAKLINGENS DELAR OCH OMBORD FÖREFALLÄNDE ARBETEN, MED DE UPPFENNINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR SOM I SEDNARE TIDER TILLKOMMIT; FÖRFATTAD I SYNNERHET I AFSEENDE PÅ ORLOGS ELLER KRIGS FARTYG (MANUAL ON SEAMANSHIP)
Description MS in Swedish on paper, Sweden, ca. 1832-1835, 193 ff. (complete), 34x22 cm, single column, (31x17 cm), 29-35 lines in Swedish cursive script.
Binding Sweden, ca. 1832-1835, marbled boards, quarter calf, sewn on 3 thongs.
Provenance 1. Bibliothek Hammer Stockholm; 2. Admiral Alarik Wachtmeister, Skåne (-1953); 3. Alarik Wachmeister, Jr., Wallåkra gård, Helsingborg (1953-1996); 4. Antikvariat Classica, Vetlanda, Skåne.
Place of origin Sweden
Dates ca. 1832-1835