THROND SJURSEN HAUKENES

MS 2138
MS Short Title THROND SJURSEN HAUKENES
Text THROND SJURSEN HAUKENES: SIPP, SIPP SILJELAUV OG ANDRE NORSKE FOLKEEVENTYR, VED HALLVARD TVEITEN (22 FOLK TALES) 
1.SIPP, SIPP SILJELAUV 
2.JENTA SOM HADDE NOK MED EI HALV ERT 
3.GUTTEN OG JENTA SOM KOM TIL HUSET MED KRINGLETAKET 
4.ASKELADDEN SOM FRELSTE FAR SIN OG SØSKENE SINE FRA TROLLET 5.ASKELADDEN OG TROLLKJERRINGA GYRI BERGE 
6.ANNE-MOR I GULLKJOLEN 
7.DEN VAKRESTE OG DEN STYGGESTE JENTA I LANDET 
8.TOSKETE FOLK 
9.KONGEN OG BONDEN 
10.SKREDDERDRENGEN SOM FRIDDE KONGSDATTERA FRA BERGTROLLET
11..PRINSESSA MED DEN LANGE NESA 
12.GUTTEN SOM VILLE KJØPE FOR TO SKILLING I TOBAKK 
13.STUTE-PER 
14.SJULINGBRØDRENE 
15.GUTTEN SOM DRO TIL TYRKIET FOR Å HENTE KONGSDATTERA HJEM 
16.JOMFRU MARIAS GUDMORSGAVE 
17.KONGSSØNNENS DRØM 
18.TROLLET SOM HADDE ET VONDT ØYE 
19.FUGL FØNIKS 
20.MANNEN SOM FIKK DØDEN TIL FADDER 
21.DEN ALLVITENDE DOKTOREN 
22.HAVDRONNINGA
Description MS in Norwegian on paper, Oslo, Norway, 1945, 139+136 pp., 21x14 cm and 29x20 cm, single column, (16x10 cm and 20x15 cm), 30 lines in typesetting and typescript, with autograph chapter titles by Hallvard Tveiten, 14 original sepia drawings, one water-colour by "fag-".
Binding Oslo, 1945, paper boards.
Provenance 1. Hallvard Tveiten, Norway and Skåne, Sweden (-1945); 2. Brage Boklag, Oslo (1945); 3. Bjørn Hansson, Oslo (-1995); 4. Arild and Morten Hansson, Oppegård and Hop, Norway.
Commentary Hallvard Tveiten states that there is only one copy of this book, the present 3rd proof copy (from Brage forlag), and that it has never been published. Hallvard Tveiten (1902-1976), Norwegian translator and author, living in Sweden 1950-1976. Thrond Sjursen Haukenæs (1840-1922), author and folklore explorer. Publ. from Hardanger: "Natur, folkeliv og folketro i Hardanger", 11 vols. incl. Voss, Røldal etc., 1884-1896, "Norsk eventyrskat", 1888, "Norsk sagnskat" 1905. We have been unable to find out the name of the illustrator.
Place of origin Oslo, Norway
Dates 1945